Ventilasjonssystem til idrettshall

Type prosjekt

Ventilasjonssystem til idrettshall

Type utstyr

Mobil varmepumpe VP85 LL

Kort beskrivelse
Kundens eget ventilasjonsanlegg klarte ikke å kjøle ned idrettshallen alene, og kunden hadde derfor behov for hjelp fra oss for å kjøle ned hallen.

Vi monterte en luft til luft varmepumpe. Slangene gikk via vinduene i garasjeporten, og anlegget var i drift innen en halv dag.