Chat with us, powered by LiveChat

Skåland Rør & Industrimontasje

Spesialkompetanse og lang erfaring innenfor alle typer industrirør arbeid, samt mekaniske arbeider i norsk næringsmiddel- og prosessindustri.  

SNAKK MED OSS

Tlf.: 4000 2850
E-post: post@srim.no
Org.no: 987 571 667

Adresse:
Skåland Rør & Industrimontasje AS
Dragelandsveien 7
4380 Hauge i Dalane

VI TILBYR

Vi leverer olje- og gassfyrte dampkjeler i kapasitetsområdet 160 kg/h til 35 t/h. Kjelene er utviklet etter de nyeste prinsipper med tanke på å oppnå den absolutt beste, og optimale virkningsgrad, og oppfylle de gjeldende miljøkrav.

Vi leverer olje- og gassfyrte varmtvannskjeler i kapasitetsområde 500 kW til 33 mW. GLOBAL kjelene er utviklet og konstruert på bakgrunn av Danstokers 75-årige erfaring som internasjonal kjelprodusent

Vi leverer elektriske element dampkjeler for alle
spenningsområder, og i alle størrelser.
Våre elektriske dampkjeler er designet på mer enn 50 år erfaring, og er derfor vel utprøvde og driftssikre.

De er miljøvennlige og svært srvicevennlige.  De leveres i størrelser fra 6 til 6.000 kW, og er produsert i henhold til PED 2014/68/EU.

De kan leveres som lav- eller høytrykkskjeler, med eller uten matevannsutstyr.  Det typegodkjente styreskapet er fastmontert/integrert på kjelen, men andre løsninger er fullt mulig, som veggmontasje av styreskap. Styring/regulering, kontaktorer, hovedbrytere og sikringer er inkludert.

Kjelene har et stort vann- og dampvolum, som sikrer en god tørr damp, og stabilt trykk i kjelen. Elementene er flensede, noe som gjør vedlikehold svært enkelt.  Kjelene leveres som en ferdig montert enhet, fabrikktestet og klar til bruk. Vi kan også levere spesialtilpassede kjeler etter våre kunders ønske.

Vi leverer matevannstanker, med og uten avgassertårn, både trykksatte, og trykkløse.

Våre matevannstanker leveres i karbon, rustfri, og syrefast stålkvalitet, og i størrelse opp til 20 m3. Tanken er isolert, og mantlet med samme blå plater som Dantoker sine kjeler. En trykksatt avgassingstank vil når den tilføres damp beskytte kjel mot korrosjon som er forårsaket av kjelvannets oksygen- og kullosinnhold.

Vi kan levere høytrykkskjeler og ‐komponenter fra Boilerworks til kraftverk, avfalls‐ og biomassefyrte anlegg, industri‐ og petrokjemiske anlegg.

Gjennom vår leverandør Danstoker kan vi levere kundetilpassede spesialkjeler for spillvarme, også kjent som Waste Heat Recovery Boilers – WHRB.

Spesialkjeler for spillvarme (WHRB) leveres med kapasitet opp mot 35 MW eller 55 tonn/h damp og med designtrykk inntil 32 bar.

Vi tilbyr design og utvikling av spesialkjeler og economisere til røkgassveksling fra kjemiske og industrielle prosesser.

Vår leverandør Danstoker har gjennom de siste årtier levert over 2500 avgasskjeler world-wide, og har bygget opp en enestående ekspertise.

Avgasskjeler til motorer monteres etter gass- eller dieselmotorer.

Kan benyttes til varmtvann / hettvann og damp

Avgassmengder fra 1,0 til 40 kg/s, tilsvarende ytelser fra ca. 70 kW til 15.000 kW eller ca. 15 tonn damp/h

Høytrykksrensing ved hjelp av trykkluft av kjelens røkrør.

Trykkluftsrenseutstyr til såvel nye kjeler som til eksisterende anlegg. En effektiv metode for å minimere utgifter til kjelvedlikehold og rørfeiing.

Det er betydelige kostnader forbundet med å stoppe driften av kjelanlegget når dette skal renses og vedlikeholdes. I forkant av en feiing, har kjelen allerede mistet en del virkningsgrad på grunn av sotbelegg på varmeflaten, noe som medfører mye dårligere varmeovergang i stålveggene i røkrør.

Fra anlegg hvor man har installert denne typen automatisk sotrensingsutstyr, kan det dokumenteres at investeringen er tilbakebetalt på 6 måneder. 

Absorpsjonsvarmepumpene vi leverer tar utgangspunkt i behovet for energioptimering. En ekstra nedkjøling av røkgassene nyttiggjør kondenseringsvarmen i vanndampen og forbedrer systemets virkningsgrad.

Absorpsjonsvarmepumper drives i motsetning til en kompressorvarmepumpe av en høytemperatursenergikilde i stedet for elektronisk.

Med bakgrunn i 75 års erfaring har vår leverandør Danstoker spesialisert seg i vannrette og loddrette biobrenselskjeler.

Disse kan benyttes til blant annet varmtvann, hettvann og damp. 

Ytelser fra 200 kW til 24.000 kW eller 40 tonn damp/h.

Kjelene konstrueres som røkrørskjeler, evnt. kombinert med panelvegg- eller vannrørseksjoner for designtrykk opp til 86 bar.

Typiske brensler kan være flis, bark, grot, overskuddstre, sagmugg, trepellets, fruktstein, halm, plantefibrer, skolmer osv. og tradisjonelle faste brensler.

Hver kjele justeres med tanke på brenslets brennverdier.

Vi bygger skreddersydde varmesentraler i kontainere, tilpasset ethvert behov. Disse kommer ferdig internt montert, og det er bare å koble til strøm og medier, og starte opp. Man slipper da ukesvis med montering på stedet, som igjen medfører minimale montasjekostnader.

Våre kontainerkjeler kan brukes av alle typer industrier som krever steam til prosess/produksjon, eller til oppvarming. Vi leverer blant annet til meierier, bryggerier, slakterier, vaskerier, bakerier, fiskeindustrien, sykehus, matvareprodusenter og fjern- og nærvarmeleverandører for å nevne noen.

Kontainerkjelene leveres i forskjellig kapasitet, fra 300 kW til 5000 kW, olje- eller gassfyrte. De leveres i standard 20 eller 40 fots kontainer, med ønsket RAL-farge. Vi leverer også spesialtilpassede størrelser, (prefabrikkerte fyrhus).

Kontainerne er isolerte, bl.a. inneholdende lys og tilskuddsvarme, og tåler både ekstrem kulde og varme. Den kan derfor brukes i alle slags klima og temperaturer.

Konteinerkjelene kan også leveres med modem for fjernovervåking og fjernsupport, slik at våre serviceteknikere til enhver tid har muligheter til å bidra teknisk med hjelp og avklaringer, uansett hvor de måtte befinne seg. For raskere og rimeligere support.

Våre kontainerkjeler:

 • Kapasitet fra 300 kW til 5000 kW.
 • Olje eller gassfyrte.
 • Minimal NOx-utslipp.
 • Krever ikke årlig kontroll eller sertifisert personell.
 • Kan leveres med modem for fjernovervåking og fjernsupport.
 • Kun kvalitetskomponenter er brukt for minimale servicekostnader.

En god olje- eller gassbrenner krever lite vedlikehold, er kostnadseffektiv og brukervennlig. Vi har lang erfaring med brennere fra Weishaupt, og har spesialisert oss på disse.

Weishaupt olje- og gassbrennere er satt sammen slik at de skal være lette å håndtere for oss som monterer og har service. Dette gjør at du som kunde sparer kostnader på arbeidet vi gjør.

Brennerne vi leverer er beregnet på olje og gass og laget spesifikt mot næringsmiddel og prosessindustrien. De er energieffektive, pålitelige og stillegående. Med et stort kapasitetsområde fra noen få kilowatt til flertallige megawatt er Weishaupts-brennere i bruk på svært forskjellige steder.

Vi leverer oljetanker både for nedgraving og «overjordisk» plassering. Tankene leveres i størrelser fra 5 m3 til 100 m3, og kan leveres som både enkelt- og dobbeltveggende.

Dobbeltveggede oljetanker er den mest miljøriktige måten å oppbevare bensin- og oljeprodukter, også bio-oljer.
Oljetankene er framstilt av to lag stål, og overflatebehandles utvendig minimum i korrosjonsklasse C3. Mellomrommet mellom lagene overvåkes kontinuerlig av internt alarmsystem for å eliminere muligheter for selv den minste utsiving av innhold.

Produksjon skjer i henhold til ISO 9001, og det utføres en lang rekke kontroller av sveising, sandblåsing, coating med mer under produksjonen, for og hele tiden sikre den høyest mulige kvalitet.  Alle tanker leveres med dokumentasjon i henhold til gjeldene krav.

Vi leverer nøkkelferdige biobrenselanlegg for både varmtvanns- og dampproduksjon.

Biobrenselanlegg leveres fra 200 kW til 20.000 kW. Vi prosjekterer komplette løsninger, som inkluderer brensellager, transportstystemer, røkgassrensing, feiing/askehåndtring, akkumulatortanker, samt skorstein.

Vi kan også levere prefabrikerte fyrhus tilpasset et biobrenselanlegg. Vi foretar montasje, igangkjøring og service/vedlikehold på biobrenselanlegg over hele Norge.

Våre biobrenselsanlegg håndterer både tørr og fuktig flis, pellets, og spon av forskjellige typer fra trevareindustrien.

Vi leverer frittstående stålskorsteiner for alle typer energisentraler. Skorsteinene leveres i lengder opp til 130 m.

Vi foretar vindlast- og fundamentsberegning, samt øvrig prosjektering, og skorsteinene kan tilpasses og produseres spesifikt etter kundens ønske for en optimal løsning. Skorsteinene leveres i enten corten eller syrefast stål, både når det gjelder røkrør, og utvendig mantling.

Hvis utvendig mantling i corten-stål, sandblåses, primes og males skorsteinene i ønsket RAL farge, (polyuretan emalje). Alle korrosjonsklasser kan leveres. Annen overflatebehandling på forespørsel. Skorsteinene leveres i de fleste tilfeller isolert.  Boltekrans for fastgjøring av skorstein, med nedstøpingsveiledning inngår som en del av leveransen.

Skorsteiner kan leveres med leidere, fallsikring, og hvileplattformer for sikker oppstiging for kontroll, og forstøy- utslippsmålinger. Produksjonen av skorsteinene er underlagt strenge standarder som Eurocode/DS/EN 1090-2.

Vi foretar om ønskelig montasje av skorstein, og vi er opptatt av at de skorsteiner vi leverer, skal være en gjennomtenkt løsning, hva design, utseende, samt daglig bruk og vedlikehold angår.

Vi utfører også følgende:

 • Reperasjon el. modifisering av eksisterende skorsteiner
 • Prosjektering, og innstallasjon av lyddempere
 • Spredningsanalyse og spredningsberegninger for utslipp fra skorsteiner

Varmevekslere brukes vanligvis til varmeoverføring fra et mediet til et annet, men kan også brukes som trykkavlaster, eller for å skape hydraulisk skille mellom to medier. Varmevekslere kommer i en mengde forskjellige former og størrelser alt etter bruksområdet.

De vanligste varmevekslere vi har er væske-væskeluft-til-væskeluft-til-luft

Utleie av mobile varmevekslere som er energieffektive, utslippsfrie, og har mange muligheter.  

Vi kan tilby alle typer economisere (røkgasskjøling) fra Boilerworks, som eies av Danstoker, til bl.a. industrielle prosesser og kraft- / varmeproduserende anlegg. Boilerworks har over 50 års erfaring med beregning, design og produksjon av vekslere, og er en av de ledende og anerkjente produsentene i Europa.

Economisere er velegnet til bruk bl.a. når vi snakker om følgende:

 • Forvarming
 • Ettervarming
 • Oppvarming
 • Gjenvinning
 • Kondensering
 • Kjøling
 

Vekslerene dimensjoneres etter kundens individuelle behov, og Boilerworks gjennomfører termiske beregninger for å energioptimere veksleren. Materialevalget tilpasses de aktuelle bruksområdene. Alle typer kjelanlegg, og nesten alle typer produksjonsprosesser genererer overskuddsvarme som kan nyttiggjøres med anleggstilpassede varmevekslere. Typiske anvendelser kan være:

 • Fjernvarmeanlegg
 • Prosessindustrien
 • Kjemisk industri
 • Matvareindustrien
 • Avfallsanlegg
 • Oljeraffinerier
 • Biomasseanlegg

Vi har et komplett leveringsprogram for vannbehandling til kjelanlegg, og annen vannforsyning, og har lang erfaring og høy kompetanse på vannbehandling for alle typer kjelanlegg, og vi leverer komplette løsninger for produksjon av kjelvann med optimal kvalitet.

Vi tilpasser rådgiving og løsninger basert på lokale forhold, samt vannanalyser av vann fra våre kunder.

0
Årlige servicer
0
Årlige kursdeltakere

Vår virksomhet

No Data Found

AKTUELT

SEND OSS EN MELDING