«Skåland Rør, hvem ellers?» sa Brødrene Karlsen på Husøy

Da det skulle ny kjel til hos Brødrene Karlsen på Husøy, var valget enkelt.  Det ble en relativt kort prosess fra forespørsel, til bestillingstidspunkt, med raske og effektive avklaringer.  Ny kjel leveres, innstalleres, og igangkjøres senere i høst

Brødrene Karlsen AS er et produksjonsselskap for oppdretts- og villfiskprodukter, som er lokalisert ytterst i havgapet på Husøy i Senja. Her drives det med videreforedling av laks der hovedproduktet er porsjonspakket laks, men vi levere alle laksefilet-produkter som kundene etterspør.  Bedriftens unike plassering ved porten til Barentshavet, medfører en uslåelig ferskhetsgrad og kvalitet på produktene som blir hentet opp av både lokal og tilreisende kystflåte.