Elektrisk arbeid utført i landbruksanlegg

Vi har levert elektriske tjenester til et landbruksanlegg.