Haste kjøling til bygg

Type prosjekt

Haste kjøling til bygg

Type utstyr

3 stk Kjølemaskin på 2100kW

Kort beskrivelse
Kundens egen maskin sluttet å fungere, og trengte 1100kW kjøling. Vi leverte 3 maskiner på til sammen 2100kW, da kunden ønsket en maskin i backup.