Frostsikring av maskiner

Type prosjekt

Frostsikring av maskiner

Kort beskrivelse

Frostsikring av våre maskiner før frosten kommer.