Water-to-Water Chiller

Type prosjekt

Kontrollere og holde temperaturen nede hos kunden gjennom sommeren

Type utstyr

En kjølemaksin på 150kW

Kort beskrivelse

Maskinen ble brukt til å hjelpe kundens egen tørrkjøler på de varmeste dagene gjennom sommeren, for å kunne kontrollere og holde temperaturen nede.