Pressure Testing of Nitrogen Tank

Type prosjekt

Pressure Testing of Nitrogen Tank

Type utstyr

Kjølemaskin

Kort beskrivelse

Kunden skulle utføre en trykktest av egen Nitrogen tank og ønsket -40C overflate temperatur under testen. Vår kjølemaskin senket først temperaturen til -15C, for deretter å benytte tørris til å kjøle overflate temperatur ned til -40C.