Flexible Units Ready for Immediate Use

Type prosjekt

Sentraler til standby

Type utstyr

Sentraler

Kort beskrivelse

Vi har nylig levert sentraler til standby oppvarming for usikkerheter knyttet til LPG pris og tilgjengelighet. Kunden ønsket å sikre seg med en back-up løsning med bio-diesel som en følge av energikrisen.