Replaced Customer's Cooling System

Type prosjekt

Vi erstattet kundens kjøleanlegg

Type utstyr

Kjølemaskin

Kort beskrivelse

Kundens egen kjølemaskin sluttet å fungere. Vi erstattet kundens defekte kjølemaskin men en ny og fungerende kjølemaskin.